Jdi na obsah Jdi na menu
 

Svátosti

RUBRIKU PŘIPRAVUJEME

 

Příspěvky

DALŠÍ SVÁTOSTI

13. 9. 2021

 

BIŘMOVÁNÍ

Toužit po biřmování je krásná věc. Každý křesťan by měl být plně uveden do křesťanského života přijetím nejen křtu, ale i biřmování a eucharistie. Biřmován může být jen ten, kdo byl pokřtěn, ale ještě biřmován nebyl.

Pokud byl člověk pokřtěn jako nemluvně, může přijmout biřmování od 14 let, horní věková hranice neexistuje. Pokud byl člověk pokřtěn jako nemluvně a neabsolvoval ještě první zpověď a první svaté přijímání, vykoná první zpověď před biřmováním a při mši svaté při biřmování také poprvé přistoupí ke stolu Páně. Pokud se na křest připravuje dospělý či dítě starší sedmi let, musí spolu se křtem zároveň přijmout biřmování a eucharistii. V nebezpečí smrti anebo kdyby nastalo jiné vážné nebezpečí, mají být zavčas biřmovány i mladší děti, třebas i před dosažením užívání rozumu.

Na přijetí každé svátosti je třeba se připravit. Přípravy u nás jednou za čas probíhají a tak nás prosím kontaktujte. Vše podstatné se na příápravě dozvíte.

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

První sv. přijímání pro děti probíhá u nás každý rok plus mínus v červnu. Tomu ale předchází roční scházení dětí a příprava. Obvykle se jedná o děti ve věkové kategorii 2. třídy. Pokud máte zájem, kontaktujte nás.

 

POHŘBY

13. 9. 2021

 

Kvůli církevnímu pohřbu je třeba obrátit se na katolického kněze. Rádi s Vámi probereme všechny náležitosti a spolu s Vámi připravíme vše potřebné pro důstojný průběh modlitby za zemřelého a posledního rozloučení. 

Kněze je většinou možné také kontaktovat prostřednictvím pohřební služby, avšak praktičtější je obrátit se na nás přímo.

 

SVATBY

13. 9. 2021

Pro sňatek v kostele je nutnou podmínkou, aby byl alespoň jeden ze snoubenců pokřtěným věřícím. Zároveň je nutné, aby se jednalo o první sňatek, tj. aby ani jeden z partnerů nebyl rozvedený (v některých případech je sňatek také možný, je ale nutné věc přezkoumat). Dále je nutný výpis z křestní matriky pokřtěného snoubence. Tento výpis nesmí být starší než tři měsíce. Bude tedy nutné kontaktovat faráře z kostelů, v nichž byli snoubenci pokřtěni. ​

Před samotným sňatkem je u nás zvykem absolvovat tzv. přípravu na manželství buď ve farnosti v místě bydliště, nebo s oddávajícím knězem či jáhnem, nebo přípravu, kterou nabízejí Centra pro rodinu. 

Základním předpokladem je tedy se včas (minimálně 3 měsíce, ale spíše půl roku) domluvit s knězem či jáhnem, který by měl snoubence oddat, aby bylo možné vše naplánovat a připravit.

 

 

Křest

13. 9. 2021

Křest je základní a nejdůležitější svátost. Křest člověku dává Kristův život, zahlazuje hřích, obrací nového člověka k Bohu a začleňuje do církve. Dospělí, kteří přijímají křest, jsou obvykle při jednom obřadu zároveň biřmováni a poprvé přijímají eucharistii. Křest se uděluje jen jednou na celý život; proto byl-li někdo pokřtěn v dětství a nyní chce začít žít životem z víry, připravuje se na svátosti eucharistie a biřmování. Existuje-li pochybnost o řádném udělení křtu, může být udělen tzv. křest pod podmínkou.