Jdi na obsah Jdi na menu
 

Volby do nové pastorační rady

11. 10. 2019

Volby do nové pastorační rady

V listopadu letošního roku končí funkční období stávající pastorační rady (PR) a tak nadešel čas přemýšlet jak dál pokračovat v této oblasti v naší farnosti. A protože nový pan farář vyjádřil na poslední schůzi stávající rady přání, aby i on měl k dispozici tento církevně schválený a doporučený poradní orgán pro pastorační činnost ve farnosti, budou v listopadu uspořádány volby.  Po poradě s panem farářem bylo rozhodnuto, že bude zachována jak její velikost, tedy 5 volených členů z řad farníků, tak i zažitý formát její volby. K jeho průběhu a harmonogramu nyní pár podrobností: 1. Podávání návrhů na kandidáty za členy PR  Od neděle 20.10. do neděle 27.10.2019 včetně bude možné podávat písemné anonymní návrhy na kandidáty do nové pastorační rady farnosti. K tomu bude na stolečku u sochy Pána Ježíše v kostele sv. Jakuba označená, uzavřená krabice a vedle ní připravené prázdné lístečky s tužkou. Každý farník může navrhnout libovolný počet kandidátů. 2. Oslovení navržených kandidátů  V týdnu poté budou navržení kandidáti osloveni a Ti z nich, kteří budou s kandidaturou souhlasit, budou poté zařazeni na kandidátní listinu pro volby do nové pastorační rady. 3. Volby kandidátů s pomocí hlasovacích lístků  Vlastní volby pak proběhnou v neděli 10.11.2019 v kostele sv. Jakuba. Před mší svatou v 9:30 budou příchozím farníkům (těm, kteří se budou samozřejmě chtít voleb zúčastnit) rozdány kandidátní listiny, které zároveň poslouží jako hlasovací lístek. Každý může zakroužkovat až 5 svých favoritů a lístek vhodit při východu z kostela do připravené volební urny. 4. Vyhodnocení voleb volební komisí  Ještě ten den pak k tomu ustanovená volební komise sečte všechny platné hlasovací lístky a volební hlasy na nich a vyhlásí 5 nejúspěšnějších kandidátů, kteří tak budou zvoleni do nové pastorační rady. Výsledky voleb pak budou oznámeny v následujícím týdnu při ohláškách během mší svatých spolu s termínem ustavující schůze. 5. Ustavující schůze nové PR  Celý proces pak bude ukončen ustanovující schůzí takto nově zvolené pastorační rady. Tam se za účasti pana faráře domluví její další organizace včetně četnosti jejího setkávání.
 
 Na závěr pak si dovolím jednu malou výzvu všem našim farníkům: Pokud nechcete „mrtvou“ farnost, kde se kromě nedělních bohoslužeb nic jiného neděje, buďte aktivní. A jinak, než skrze pastorační radu farnosti, jde její aktivity rozvíjet opravdu jen velmi ztěžka …

Mirek Kumstýř