Jdi na obsah Jdi na menu
 

Sbírky v diecézi – připomenutí opatření biskupství

20. 3. 2021

Bratři a sestry,

současná složitá a nelehká situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19 již má znatelné dopady i v oblasti ekonomiky a financí. Pro jednotlivé farnosti diecéze i pro Biskupství královéhradecké mají v rozpočtovém hospodaření zásadní význam kostelní sbírky. Vzhledem k přijatým opatřením s důsledkem snížené účasti věřících na bohoslužbách dochází k propadu výběru kostelních sbírek. Sbírky znamenají zásadní příjem farností, z kterého jsou hrazeny provozní náklady (např. energie, služby) i opravy církevního majetku. Rovněž biskupství je ve svém rozpočtu závislé na výběru účelových sbírek – např. sbírky na plošné pojištění majetku diecéze, na bohoslovce a na ostatní potřeby diecéze. Biskupství královéhradecké je příjemcem výše vyjmenovaných účelových sbírek a hradí nemalé náklady v těchto oblastech, které převyšují i běžné objemy účelových sbírek. Chceme dát možnost věřícím zaslat finanční prostředky bezhotovostní formou na příslušný účet farnosti nebo Biskupství královéhradeckého. Čísla účtů: 1. Dary pro farnost …………………………………. – číslo účtu ………………………. (uvede správce farnosti) 2. Dary pro Biskupství královéhradecké – číslo účtu 1006010044/5500 Pojištění kostelů a dalších církevních budov – variabilní symbol 726 Kněžský seminář a formace bohoslovců – variabilní symbol 222 Pastorační aktivity v diecézi – variabilní symbol 225 Církevní školství v diecézi – variabilní symbol 221 3. Možnost přispět bezhotovostní formou na ostatní účely na základě vyhlášených sbírek Diecézní katolické charitě a Papežskému misijnímu dílu: Diecézní charita – číslo účtu: 1006016622/5500, variabilní symbol 286 Papežská misijní díla – číslo účtu: 72540444/2700, variabilní symbol 10 Prosíme dárce o uvedení identifikace dárce při platbě ve „Zprávě pro příjemce“ ve tvaru „Dar na činnost – Nováková M.“ a o uvedení kompletní identifikace včetně adresy do e-mailové zprávy na adresu správce farnosti (v případě farnosti), nebo na adresu ucto@bihk.cz v případě daru na účet biskupství. Samozřejmě i nadále zůstává alternativní možnost v případě konání sbírek v kostelích přispět obvyklou formou. V případě dotazů můžete kontaktovat pracovnice biskupství: Helenu Ryklovou (ryklova@bihk.cz), Ing. Andreu Peerovou (peerova@bihk.cz) a Ing. Vlastu Musilovou (musilova@bihk.cz).

Všem případným dárcům děkujeme.

Mgr. Ing. Pavel Rathouský Mons. Mgr. Jan Paseka /ekonom diecéze generální vikář/