Jdi na obsah Jdi na menu
 

Kostel sv. Václava a Leopolda

17. 11. 2021

kostel sv. Václava  a  lEOPOLDA

DĚJINY

Existence kostela v Kladrubech je připomínána od dob kolem poloviny 14. století. Stavba byla pravděpodobně dřevěná, stejně jako ve všech okolních sídlech obdobného charakteru a velikosti.

O situování stavby ani o její podobě neexistují žádné objektivní zprávy. Kostel byl od samého počátku zasvěcen sv. Václavu a kladrubská farnost náležela do kolínského děkanátu. Objekt byl zřejmě zničen nějakou pohromou. Když Kladruby kolem r. 1500 koupili Pernštejnové, Kladruby byly bez kostela a jejich obyvatelé chodili na bohoslužby do dřevěného kostela v nedalekých Selmicích.

HISTORICKÝ VÝVOJ

Vznik staršího objektu kostela sv. Václava můžeme položit do let 1579 – 1582, kdy proběhla první fáze výstavby po založení dvorního hřebčína. V závěru třicetileté války kladrubský hřebčín dvakrát vyhořel, kostel byl pravděpodobně těmito požáry rovněž poškozen.

Kostel, zasvěcený sv. Václavu a Leopoldovi, byl stavebně dokončen v r. 1688, posléze vybaven mobiliářem a v roce 1671 vysvěcen, současně s kaplí sv. Kříže na novém hřbitově. Dnes již neexistující starší kostel tedy považujeme za stavbu, pocházející ve hmotě a architektonické koncepci z rudolfínské stavební fáze, která byla v roce 1688 podstatně barokně přestavěna s využitím staršího zdiva.

V roce 1757 kostel společně s celým kladrubským areálem vyhořel. V následujících letech byl opravován společně s objektem zámku. Historie staršího kostela skončila v roce 1857, kdy jeho zjevně již zchátralý objekt byl stržen a neprodleně byla na stejném místě zahájena stavba nové budovy. Polír Talíř navíc stavbu kostela řídil, proto můžeme s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že byl rovněž autorem projektu. Nový kostel byl stavebně dokončen v roce 1859, v roce 1860 bylo dokončeno vnitřní zařízení a v létě bylo provedeno vysvěcení.

Podle datace na hodinovém stroji byl kostel vybaven v roce 1910 novými hodinami. V roce 1913 byl objekt společně s celým areálem elektrifikován, v oratoři je dodnes zachována elektroinstalace, pocházející z této doby. V průběhu 1. světové války byl kostel ochuzen o své zvony, které byly rekvírovány pro účely válečné výroby.

 

zdroj NPU, foto archiv NHK