Jdi na obsah Jdi na menu
 

kaple sv.Romedia

18. 2. 2022

Choltice

     Zámecká kaple v Cholticích představuje unikátní ikonografický a hagiografický koncept, protože je zasvěcena v zemi jinak neznámému tyrolskému světci, Romediovi z Thaur. Tento legendární poustevník je totiž patronem stavitelů zámku a kaple hrabat Thunů. Pocházel z rodu Thaurů, ze kterého pocházeli i Thunové. Bylo velkým vyznamenáním rodu, mohl-li se pochlubit světcem jako svým příslušníkem. Právě proto Thunové zasvětili kapli sv. Romediovi.

     Pozoruhodností kaple je ztvárnění deseti sloupů církve (sv. Petr a Pavel, čtyři evangelisté, církevní otcové) a postav kacířů (mj. i Hus, Jeroným Pražský, Luther a Kalvín). Velmi hodnotné jsou i tři oltáře od pražského řezbáře J. Reinera a hlavní rámový oltář od malíře M. Rottmayera. 

O stavbě kaple

     Se stavbou kaple, budované ze škrovádského pískovce, bylo zřejmě započato roku 1683. Vysvěcena pravděpodobně byla 2. září 1692. Jako stavitel je uváděn Ital Rossi de Lucca a zdejší kamenické a bohaté štukové práce jsou spjaty se jménem Pietro Paolo Vago di Como. O stavebním mistru se nedá zjistit nic určitého. Čtyři velké graficky reprodukované rytiny kaple ve Friedenfelsově knize neuvádějí žádné jméno autora kreseb a nepochybně byly vytvořeny až po úplném vnitřním vybavení. Autorství projektu, které je připisováno jinak téměř neznámému Rossimu de Lucca, není tedy v žádném případě jisté. Přes to však se jméno Giueseppe Rossi v souvislosti s choltickou kaplí skutečně objevuje: jeho jméno nalezneme pod některými zobrazeními rytin ve Friedenfelsově díle. Tato skutečnost mohla tedy posílit domněnku o podílu architekta Thunů – Rossiho de Lucca – v Cholticích.

Převzato z:

https://www.choltice.cz/mestys/turisticke-zajimavosti/kaple-svateho-romedia-169cs.html

 

Varhany

     Jednomanuálový mechanický kuželkový nástroj vestavěl do původní varhanní skříně Jindřich Schiffner (1853-1938) v roce 1902. Z původního nástroje (kolem roku 1700) se dochovala jen prospektová část výtvarně pozoruhodné varhanní skříně a několik zdobených píšťal. Poslední úprava proběhla v roce 1995 (J. Karel).

(Uhlíř, Václav, 2007. Varhany Královehradecké diecéze. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří ve spolupráci s biskupstvím Královehradeckým.)